Bestuurlijk-organisatorische competenties

Bestuurlijk-organisatorische competenties bestaan uit de volgende competenties:

bestuurlijk-organisatorische-competenties

Leidinggeven

Synoniemen hiervan zijn; taakgericht, mensgericht, groepsgericht en organisatiegericht.

Definitie: We beschrijven deze competentie als volgt: ‘Het bepalen van duidelijke doelstellingen en zorgdragen dat medewerkers bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen’.

 

Visie

Synoniemen hiervan zijn; verbeeldingskracht, visie uitdragen, visie ontwikkelen en helikopterview.

Definitie: Ontwikkelen en uitdragen toekomstbeeld. Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Onderkennen van feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen. Deze in een ruimere context en lange termijn perspectief van eigen werkterrein, vakgebied en/of organisatie(-onderdeel) plaatsen.

 

Plannen en organiseren

Synoniemen hiervan zijn; organisatievermogen, delegeren en voortgangscontrole.

Definitie: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, activiteiten en middelen aangeven om bepaalde doelen te bereiken.

 

Resultaatgerichtheid

Synoniemen hiervan zijn; doelgericht en sturen op resultaat.

Definitie: Gericht zijn op het vertalen -concretiseren- van doelen en het realiseren van resultaten conform tijdpad, normen en afspraken.

Voor meer informatie over  bestuurlijk-organisatorische competenties klikt u hier.