Emotionele competenties

emotionele competentiesInleveringsvermogen

Synoniemen hiervan zijn; empathisch vermogen, empathie, sensitief gedrag en tact.

Definitie: Luisteren naar en meedenken met anderen, onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen, zich verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen

Integriteit

Synoniemen hiervan zijn; respect, eerlijkheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsbesef.

Definitie: Handelen – in woord en gedrag – in lijn met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop.

Zelfvertrouwen

Synoniemen hiervan zijn; zelfbewustheid, zelfverzekerdheid en impact.

Definitie: Het vermogen om weloverwogen en zelfbewust te besluiten en acties te ondernemen, ook in moeilijke omstandigheden.

Moed

Synoniemen hiervan zijn; lef, durf en risico’s durven nemen.

Definitie: Op eigen verantwoordelijkheid nemen van (gecalculeerde) risicovolle beslissingen in situaties die direct optreden verlangen ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie. Lastige situaties aanpakken: er niet omheen lopen.

Stressbestendigheid

Geen synoniemen.

Definitie: Effectief blijven presteren onder werkdruk, tijdsdruk, bij tegenslag, tegenspel, teleurstelling en/of kritiek. Laat zich niet van zijn stuk brengen.

Voor meer informatie over emotionele competenties klikt u hier.