Intellectuele competenties

Intellectuele competentiesAnalytisch vermogen

Synoniem hiervan is; probleemanalyse.

Definitie: Signaleren van problemen, verbanden zien, gegronde conclusies trekken en consequenties inschatten. Deelt complexe problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- en bijzaken. Maakt gebruik van logica.

Oordeelsvorming

Synoniemen hiervan zijn; oordelen en onafhankelijkheid.

Definitie: Op basis van beschikbare informatie komen tot realistische, onderbouwde en bruikbare conclusies over mogelijke alternatieve handelwijzen.

Omgevingsbewustzijn

Synoniem hiervan is; ketendenken.

Definitie: Volgt relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en benut deze kennis ten behoeve van de organisatie en/of het vakgebied.

Creativiteit

Synoniemen hiervan zijn; vindingrijkheid, innoveren, vernieuwingsgerichtheid en oplossingsgerichtheid.

Definitie: Benaderen van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, met originele en nieuwe ideeën en oplossingen komen, en doorbreken van gevestigde denkpatronen.

Vakmanschap

Synoniemen hiervan zijn; professionaliteit en professioneel.

Definitie: De mate waarin wordt beschikt over inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigheden, benodigd om het vak adequaat uit te oefenen.

Voor meer informatie over intellectuele competenties klikt u hier.