Sociaal-communicatieve competenties

Sociaal-communicatieve competentiesSamenwerken

Synoniemen hiervan zijn; werken in teamverband en collegialiteit

Definitie: De bereidheid en het vermogen om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel, ook wanneer dit doel niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.

Collegialiteit

Synoniem hiervan is; teamplayer.

Definitie: Actief samenwerken binnen een team; teamleden helpen en ondersteunen om bij te dragen bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen.

Betrokkenheid

Synoniem hiervan is: loyaliteit.

Definitie: Zich verbonden voelen met en loyaal zijn aan de organisatie en het werk.

Organisatiebewustzijn

Synoniemen hiervan zijn; politieke-, organisatiesensitiviteit, draagvlak creëren.

Definitie: Het vermogen om relaties en effecten van -politieke- krachtenvelden binnen (en buiten) de organisatie in te schatten en te begrijpen en op basis hiervan te handelen.

Netwerken

Synoniemen hiervan zijn: opbouwen en onderhouden van relaties.

Definitie: Zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten en samenwerking met collega’s, klanten en overige potentiële relaties die van belang zijn voor de doelen van de organisatie en/of het – onderdeel.

Klantgerichtheid

Synoniem hiervan is; servicegerichtheid.

Definitie: Het vermogen in te spelen op en tegemoet te komen aan vragen, wensen, behoeften en belangen van zowel interne als externe klanten.

Overtuigingskracht

Synoniemen hiervan zijn; overwicht, conflicthantering, beïnvloeding en onderhandelen.

Definitie: Door juiste argumenten -op het juiste moment en met een passende stijl- instemming verkrijgen voor ideeën en voorstellen. Op een niet kwetsende tactvolle manier opkomen voor de eigen mening, behoeften of belangen (=assertiviteit). Belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen (=conflicthantering).

Communicatieve vaardigheden

Synoniemen hiervan zijn: mondelinge/schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, presentatie, communicatief, communiceren, presenteren en gespreksvaardigheid.

Definitie: Ideeën en informatie, zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk kunnen overbrengen, zodanig dat de essentie wordt begrepen, met een effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen. Gebruikt afhankelijk van de situatie of het doel een geschikte vaardigheid of een passende wijze van communiceren (mondeling, schriftelijk etc.).

Voor meer informatie over sociaal-communicatieve competenties klikt u hier.