Taakgerichte competenties

Taakgerichte competentiesInitiatief

Synoniemen hiervan zijn; pro-actief handelen en pro-activiteit.

Definitie: Het uit eigen beweging ondernemen van acties en doen van voorstellen. Wacht niet af; neemt voortouw; anticipeert; zoekt kansen en ziet kansen, signaleert knelpunten en handelt hiernaar.

Inzet

Synoniemen hiervan zijn; energie, doorzettingsvermogen, prestatiemotivatie en kwantitief

Definitie: Levert meer dan de gemiddelde inspanning; beperkt zich niet tot hetgeen er gevraagd wordt; pakt zaken energiek en enthousiast aan. Streeft het realiseren van hoge productie na; heeft kritische aandacht voor het snel uitvoeren van taken en het verzetten van veel werk.

Kwaliteitsgerichtheid

Synoniemen hiervan zijn; prestatiemotivatie, zorgvuldigheid en nauwkeurig.

Definitie: Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van een product of dienst.

Besluitvaardigheid

Synoniem hiervan is; besluit nemen.

Definitie: Beslissingen durven nemen -knopen doorhakken- en daarnaar handelen, ook wanneer de informatie beperkt is, zaken onzeker zijn en/of risico’s inhouden. Stelt het nemen van beslissingen niet onnodig uit. Legt zich vast door het uitspreken van de eigen mening; doet expliciete uitspraken; neemt duidelijk stelling.

Flexibiliteit

Synoniemen hiervan zijn; aanpassingsvermogen, snel schakelen en improvisatievermogen.

Definitie: Het vermogen zich effectief aan te passen bij zich wijzigende omstandigheden, weerstand, problemen of kansen door zijn werkwijze te variƫren, teneinde het gestelde doel te bereiken.

Voor meer informatie overĀ taakgerichte competenties klikt u hier.